URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI W 2016 ROKU

Od początku roku obowiązują zmienione przepisy kodeksu pracy dotyczące pracowników będących rodzicami.

Zmiany dotyczą m. in. długości urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, możliwości wykorzystywania tych urlopów w częściach, zasad łączenia urlopu z pracą, czy też warunków jednoczesnego korzystania z wolnego przez oboje rodziców.

Poniżej przedstawiam pokrótce najważniejsze spośród nich:

 

1. uprawnienia do urlopu macierzyńskiego i świadczeń z nim związanych

 

Kodeks pracy w uprzednim brzmieniu przyznawał prawo do urlopu macierzyńskiego wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę oraz tym, którzy z różnych tytułów opłacali ubezpieczenie chorobowe, np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowelizacja ustawy nadaje uprawnienia do otrzymywania zasiłku także dla osób bezrobotnych, pracujących na umowę o dzieło, matek prowadzących działalność gospodarczą, rolników i studentów, którym dotąd świadczenie to nie przysługiwało. Każda matka otrzyma minimum 1000 zł netto, a w przypadku trudnej sytuacji materialnej uprawnionych, jeśli świadczenie z wyliczeń wynosić będzie mniej niż 1000 zł netto, państwo z budżetu pokryje brakującą różnicę.
Kwota ta będzie należna także tym rodzicom, których dzieci urodziły się w 2015 roku, ale które ukończą pierwszy rok życia w 2016 roku. Świadczenie to będą otrzymywać od stycznia do momentu, ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.

 

2. czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

 

Każdej matce, która jest uprawniona do uzyskania świadczenia, ustawowo przysługuje 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, przy czym 6 tygodni może wykorzystać jeszcze przed porodem. Spośród 20 tygodni urlopu matka dziecka musi sama wykorzystać 14, natomiast wykorzystanie pozostałych 6 tygodni pozostawia się do decyzji rodziców – może wykorzystać je ojciec, jednakże tylko wtedy, gdy jest zatrudniony na umowę o pracę, prowadzi działalność gospodarczą bądź pracuje na podstawie umowy-zlecenia, opłacając dobrowolną składkę chorobową.

Od stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński zostaje uwzględniony w urlopie rodzicielskim, który związku z tym wydłużył się z 26 tygodni do 32 lub 37 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci.

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze po ukończeniu urlopu macierzyńskiego, a także o jego podział na części, można składać do 21 dni po porodzie.

 

3. podział na części

 

Urlop rodzicielski 2016 można rozbić na maksymalnie cztery części trwające minimalnie 8 tygodni. Muszą one przypadać bezpośrednio jedna po drugiej, a skorzystać z nich może naprzemiennie lub w tym samym czasie może zarówno matka i ojciec dziecka. Jednak 16 z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego rodzice będą mogli wykorzystać w późniejszym terminie (do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat; urlop w późniejszym terminie będzie udzielany maksymalnie w dwóch częściach).

 

4. świadczenia pieniężne

 

Regulacje wprowadzone w 2016 roku utrzymują w mocy dotychczasowe brzmienie kodeksu w kwestii przysługujących świadczeń. Podobnie jak do tej pory rodzice mają do wyboru dwie opcje.

Pierwsza: Przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego rodzic dostaje 100 % podstawy wymiaru opłacanych składek. Po upływie tego okresu, jeśli matka lub ojciec zdecyduje się na kontynuację urlopu, tj. urlop rodzicielski, przez dalszy czas jego trwania otrzyma 60 %. wynagrodzenia. Jeśli ta kwota będzie niższa niż 1.000 zł, od 1 stycznia 2016 roku opiekunowi należy się wyrównanie do tej kwoty.

Druga: Mamy, które od razu zdecydują, że chcą zostać z dzieckiem przez cały rok w domu, mogą po wypełnieniu odpowiednich dokumentów przez 12 miesięcy dostawać po prostu 80 % wynagrodzenia. Nie muszą wtedy pamiętać o dopełnieniu formalności pod koniec urlopu macierzyńskiego.

 

5. urlop rodzicielski i praca

 

Przepisy dotyczące wykonywania pracy zawodowej podczas trwania urlopu rodzicielskiego nie zmieniły się i nadal można ją świadczyć, z tymże wydłużył się proporcjonalnie wymiar urlopu w zależności od wymiaru świadczonej pracy do maksymalnie 64 tygodni (w przypadku opieki nad jednym dzieckiem) lub do 68 tygodni (w przypadku bliźniaków, trojaczków itd.).

Ponadto jedną ze zmian jest możliwość zrezygnowania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy.

 

6. urlop ojcowski

 

Do tej pory, mimo iż urlop rodzicielski został wydłużony do roku, ojciec dziecka miał możliwość wykorzystać 2 tygodnie urlopu ojcowskiego tylko przed ukończeniem przez dziecka 1 roku życia. Dzięki wprowadzonej nowelizacji może to uczynić w przeciągu 2 lat, a nawet podzielić ten okres na dwie części.

 

7. urlop wychowawczy

 

Urlopu wychowawczego udziela się maksymalnie w pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (dotychczas trzeba było go wykorzystać do ukończenia 5 roku życia).

 

 

Magdalena Raniszewska - radca prawny, prowadzi Kancelarię Rady Prawnego w Gdyni, specjalizującą się w świadczeniu szeroko pojętej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w zakresie ich kompleksowej obsługi prawnej we wszystkich aspektach funkcjonowania, w szczególności spółek prawa handlowego, dbając o bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności. Kancelaria zajmuje się również obsługą klientów zagranicznych.

 

       

 

foto. archiwum prywatne

bo marzenia się spełnia
18 marca 2016

CZYTAJ MAGAZYN

CZYTAJ MAGAZYN

Magazyn


 

 


 

Newsletter

Zamów newsletter
i bądź na bieżąco!

ARTYKUŁY

CZYTAJ MAGAZYN

Imię
Twój e-mail
Zapisz się
Zapisz się
Dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie 
wymagane pola!

ARTYKUŁY

Zaloguj się

CZYTAJ MAGAZYN

WSPÓŁPRACA

ARTYKUŁY

Zaloguj się

CZYTAJ MAGAZYN

WSPÓŁPRACA

redakcja@n1m.pl

+ 48 737 499 135